Tải 10 Bài Classification Essay Mẫu & 300 Chủ Đề

Đánh giá

Bài viết này Essay24h giới thiệu 10 classification essay mẫu tiêu biểu . Đây là những bài viết có cấu trúc tổ chức rõ ràng, giúp bạn hiểu cách phân loại và minh họa các ý tưởng một cách hiệu quả. Cùng với 300 Topic classification essay là tài liệu hữu ích cải thiện kỹ năng viết cho việc viết bài classification essay của bạn.

Một bài classification essay là việc viết bằng cách sắp xếp hoặc chia tài liệu thành các danh mục cụ thể. Khi viết một bài classification essay, cần chọn một chủ đề có thể phân tích thành các nhóm nhỏ hoặc định rõ hơn, tất cả đều liên quan đến phân loại của chủ đề đó.

Ví dụ, giả sử cha mẹ của Mike đang bắt anh phải dọn dẹp gara. Anh bị áp đảo bởi đống đồ tồn đọng trong gara, vì vậy anh quyết định phân loại chúng thành các nhóm nhỏ hơn, dễ quản. Thay vì chia đồ thành các đống ngẫu nhiên, anh chọn sắp xếp chúng thành các danh mục như rác, dụng cụ và đồ để bán. Quá trình dọn dẹp gara của Mike tương tự quá trình viết một bài classification essay.

Quá trình viết bài classification essay:

Mở bài: Miêu tả chủ đề của bài tiểu luận bằng nêu luận đề

 • Luận đề nên bao gồm chủ đề, phân loại của chủ đề và các danh mục mà chủ đề sẽ được chia thành.
 • Ví dụ: Những món đồ được tìm thấy trong một gara lộn xộn thường bao gồm rác, dụng cụ và đồ để bán.

Thân bài: Mỗi danh mục được liệt kê trong luận đề nên có một đoạn văn thân riêng của nó. Nói cách khác, mỗi đoạn văn thân nên tập trung chỉ vào một danh mục. 

 • Bài classification essay có thể dài hoặc ngắn tùy theo số lượng danh mục được liệt kê trong luận đề. Hỗ trợ mỗi danh mục bằng một số ví dụ cung cấp bằng chứng và chứng minh thêm tính hợp lệ của các điểm.
 • Thường, mỗi danh mục nên được hỗ trợ bằng cùng số lượng ví dụ. Trong phần này của bài viết, mục tiêu là giải thích từng danh mục. 
 • Ví dụ: Điều gì tạo nên một bộ phim kinh dị, hoặc điều gì tạo nên một bộ phim hài. Quan trọng là giải thích mỗi ví dụ phù hợp vào danh mục của nó. Điều này giúp người đọc phân biệt giữa các điểm khác nhau.

Kết luận: Kết luận bài tiểu luận bằng cách nhấn mạnh lại những điểm chính. 

Classification essay mẫu

1. Bài classification essay mẫu về Rock of Ages

Topic: Classification Essay Rock of Ages

2. Bài classification essay mẫu về My friends

Topic: Classification Essay mẫu My friends

3. Bài classification essay mẫu về Many Ways to Turn a Page

Topic: Classification Essay mẫu_ Many Ways to Turn a Page

4. Bài classification essay mẫu về Types of Friends

Topic: Classification essay mẫu về Types of Friends

5. Bài classification essay mẫu về First Families

Topic: Classification essay mẫu về First Families

Nếu bạn chưa đủ thời gian viết classification essay, có thể liên hệ Essay24h – chuyên dịch vụ thuê viết essay tiếng anh uy tín, chất lượng hàng đầu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành bài luận với kết quả cao nhất.

6. Bài classification essay mẫu về UMUC Plagiarism Policy Discussion

Topic: Classification essay mẫu UMUC Plagiarism Policy Discussion

7. Bài classification essay mẫu về Student Dress at Suburban Community College

Topic: Classification essay mẫu Student Dress at Suburban Community College

8. Bài classification essay mẫu về Right Face Lotion

Topic: Classification essay mẫu Right Face Lotion

9. Bài Classification Essay mẫu Afghan Restaurant

Topic: Classification Essay mẫu Afghan Restaurant

10. Bài classification essay mẫu about Students

Topic: Classification Essay Examples About Students

Tìm hiểu thêm bài viết liên quan: Classification Essay Là Gì? Cách Viết Classification Essay Từ A – Z

11. 30 Topics for a Classification Essay about Types of Foods

Topics for a Classification Essay

Types of Foods (Loại thực phẩm): Ví dụ, bạn có thể phân loại các loại thực phẩm thành thức ăn nhanh, thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, vv.

 1. Classification essay about Types of Pasta Dishes
 2. Classification essay about Varieties of Pizza Toppings
 3. Classification essay about Different Types of Cuisines (e.g., Italian, Mexican, Chinese)
 4. Classification essay about Categories of Desserts (e.g., cakes, cookies, pies)
 5. Classification essay about Breakfast Foods: Cereals, Pastries, and Eggs
 6. Classification essay about Types of Fast Food Burgers
 7. Classification essay about Classification of Seafood (e.g., fish, shellfish, mollusks)
 8. Classification essay about Varieties of Vegetarian Dishes
 9. Classification essay about Types of Beverages (e.g., soft drinks, juices, coffee)
 10. Classification essay about Different Styles of Cooking (e.g., grilling, frying, baking)
 11. Classification essay about Types of Breads (e.g., baguette, sourdough, rye)
 12. Classification essay about Categories of Spices and Seasonings
 13. Classification essay about Kinds of Soups (e.g., clear soups, cream soups, broth-based soups)
 14. Classification essay about Types of Cheese (e.g., cheddar, mozzarella, Swiss)
 15. Classification essay about Varieties of Sushi Rolls
 16. Classification essay about Classifications of Nuts (e.g., almonds, peanuts, cashews)
 17. Classification essay about Different Types of Sauces (e.g., tomato, alfredo, barbecue)
 18. Classification essay about Categories of Snack Foods (e.g., chips, pretzels, popcorn)
 19. Classification essay about Types of Ice Cream Flavors
 20. Classification essay about Classification of Fruits (e.g., citrus fruits, berries, tropical fruits)
 21. Classification essay about Varieties of Salads (e.g., Caesar, Greek, Waldorf)
 22. Classification essay about Types of Cooking Oils (e.g., olive oil, canola oil, coconut oil)
 23. Classification essay about Kinds of Rice Dishes (e.g., fried rice, risotto, paella)
 24. Classification essay about Different Types of Meats (e.g., poultry, red meat, game)
 25. Classification essay about Categories of Condiments (e.g., ketchup, mustard, mayonnaise)
 26. Classification essay about Types of Vegetables (e.g., leafy greens, root vegetables, legumes)
 27. Classification essay about Classification of Breakfast Cereals
 28. Classification essay about Varieties of Sweets and Confections
 29. Classification essay about Types of Spicy Foods (e.g., mild, medium, hot)
 30. Classification essay about Different Styles of BBQ (e.g., Texas, Kansas City, Carolina)

12. 30 Topics for a Classification Essay about Movie Genres

Movie Genres (Loại phim): Bạn có thể phân loại các loại phim thành phim hành động, phim hài, phim kinh dị, vv.

 1. Classification essay about Action Movies
 2. Classification essay about Romantic Comedies
 3. Classification essay about Science Fiction Films
 4. Classification essay about Horror Movies
 5. Classification essay about Fantasy Movies
 6. Classification essay about Animated Films
 7. Classification essay about Adventure Movies
 8. Classification essay about Documentaries
 9. Classification essay about Musicals
 10. Classification essay about Thrillers
 11. Classification essay about Western Films
 12. Classification essay about Superhero Movies
 13. Classification essay about Historical Dramas
 14. Classification essay about Crime Films
 15. Classification essay about War Movies
 16. Classification essay about Mystery Movies
 17. Classification essay about Family-friendly Films
 18. Classification essay about Biographical Movies
 19. Classification essay about Coming-of-Age Films
 20. Classification essay about Sports Movies
 21. Classification essay about Independent Films
 22. Classification essay about Romantic Dramas
 23. Classification essay about Teen Movies
 24. Classification essay about Film Noir
 25. Classification essay about Disaster Movies
 26. Classification essay about Political Dramas
 27. Classification essay about Satirical Comedies
 28. Classification essay about Psychological Thrillers
 29. Classification essay about Cult Classics
 30. Classification essay about Silent Films

13. 30 Topics for a Classification Essay about Categories of Books

Categories of Books (Loại sách): Ví dụ, bạn có thể phân loại sách thành tiểu thuyết, sách hướng dẫn, sách khoa học, vv.

 1. Classification essay about Fiction Genres (e.g., Mystery, Romance, Science Fiction)
 2. Classification essay about Non-fiction Genres (e.g., Biography, Self-Help, History)
 3. Classification essay about Classic Literature
 4. Classification essay about Fantasy Novels
 5. Classification essay about Detective and Crime Fiction
 6. Classification essay about Science and Nature Books
 7. Classification essay about Autobiographies and Memoirs
 8. Classification essay about Horror Novels
 9. Classification essay about Travel and Adventure Books
 10. Classification essay about Young Adult Fiction
 11. Classification essay about Self-improvement and Personal Development Books
 12. Classification essay about Historical Fiction
 13. Classification essay about Science Fiction and Fantasy Series
 14. Classification essay about Poetry Collections
 15. Classification essay about Biographies of Famous Figures
 16. Classification essay about Graphic Novels and Comics
 17. Classification essay about Thriller and Suspense Novels
 18. Classification essay about Cookbooks and Culinary Literature
 19. Classification essay about Inspirational and Spiritual Books
 20. Classification essay about Children’s Picture Books
 21. Classification essay about Essays and Literary Criticism
 22. Classification essay about Philosophy and Ethics Texts
 23. Classification essay about Parenting and Family Guides
 24. Classification essay about Business and Finance Books
 25. Classification essay about Art and Photography Books
 26. Classification essay about Health and Wellness Literature
 27. Classification essay about Educational Textbooks
 28. Classification essay about Political and Social Commentaries
 29. Classification essay about Religious Texts
 30. Classification essay about Reference and Encyclopedia Collections

14. 30 Topics for a Classification Essay about Cultures and Traditions

Cultures and Traditions (Loại văn hóa): Bạn có thể phân loại các nền văn hóa hoặc truyền thống dân gian thành các nhóm khác nhau.

 1. Classification essay about Cultural Festivals and Celebrations
 2. Classification essay about Types of Traditional Clothing
 3. Classification essay about Religious Practices and Beliefs
 4. Classification essay about Cultural Customs and Manners
 5. Classification essay about Culinary Traditions and Foods
 6. Classification essay about Wedding Traditions Around the World
 7. Classification essay about Indigenous Cultures and Traditions
 8. Classification essay about Folk Music and Dance Styles
 9. Classification essay about Traditional Art Forms (e.g., painting, sculpture, pottery)
 10. Classification essay about Rituals and Ceremonies
 11. Classification essay about Language Families and Dialects
 12. Classification essay about Social Hierarchies and Class Systems
 13. Classification essay about Architectural Styles in Different Cultures
 14. Classification essay about Traditional Healing and Medicine
 15. Classification essay about Cultural Symbols and Icons
 16. Classification essay about Gender Roles and Expectations
 17. Classification essay about Rites of Passage (e.g., coming of age ceremonies)
 18. Classification essay about Cultural Taboos and Superstitions
 19. Classification essay about Nomadic and Indigenous Lifestyles
 20. Classification essay about Cultural Stories and Myths
 21. Classification essay about Religious Pilgrimages and Holy Sites
 22. Classification essay about Marriage Traditions and Arrangements
 23. Classification essay about Family Structures and Values
 24. Classification essay about Traditional Sports and Games
 25. Classification essay about Artistic Movements and Schools
 26. Classification essay about Cultural Influences on Fashion
 27. Classification essay about Education Systems in Various Cultures
 28. Classification essay about Cultural Holidays and Observances
 29. Classification essay about Traditional Agricultural Practices
 30. Classification essay about Cultural Expressions Through Literature

15. 30 Topics for a Classification Essay about Types of People

Types of People (Loại người): Ví dụ, bạn có thể phân loại con người thành những người hướng ngoại, người thích đọc sách, người thích thể thao, vv.

 1. Classification essay about Personalities: Extroverts, Introverts, Ambiverts
 2. Classification essay about Types of Leaders: Authoritative, Democratic, Laissez-Faire
 3. Classification essay about Communication Styles: Verbal, Non-verbal, Written
 4. Classification essay about Types of Students: Overachievers, Average Achievers, Underachievers
 5. Classification essay about Social Media Users: Active Posters, Lurkers, Influencers
 6. Classification essay about Types of Travelers: Adventure Seekers, Luxury Travelers, Budget Travelers
 7. Classification essay about Work Ethic: Hard Workers, Procrastinators, Slackers
 8. Classification essay about Learning Styles: Visual, Auditory, Kinesthetic
 9. Classification essay about Types of Shoppers: Impulse Buyers, Bargain Hunters, Window Shoppers
 10. Classification essay about Problem-Solving Approaches: Analytical, Intuitive, Systematic
 11. Classification essay about Parenting Styles: Authoritative, Permissive, Authoritarian
 12. Classification essay about Types of Readers: Fiction Enthusiasts, Non-Fiction Lovers, Avid Newspaper Readers
 13. Classification essay about Social Diners: Foodies, Picky Eaters, Health-Conscious Diners
 14. Classification essay about Types of Artists: Visual Artists, Performing Artists, Literary Artists
 15. Classification essay about Decision-Making Styles: Rational, Emotional, Intuitive
 16. Classification essay about Gamers: Console Gamers, PC Gamers, Mobile Gamers
 17. Classification essay about Fitness Enthusiasts: Gym Buffs, Yoga Practitioners, Outdoor Adventurers
 18. Classification essay about Types of Drivers: Cautious Drivers, Speedsters, Defensive Drivers
 19. Classification essay about Tech Users: Early Adopters, Casual Users, Technophobes
 20. Classification essay about Types of Volunteers: Humanitarians, Environmentalists, Animal Lovers
 21. Classification essay about Social Activists: Political Activists, Environmental Activists, Human Rights Activists
 22. Classification essay about Types of Friends: Loyal Friends, Social Butterflies, Acquaintances
 23. Classification essay about Music Tastes: Classical Music Enthusiasts, Pop Music Fans, Jazz Lovers
 24. Classification essay about Travel Companions: Solo Travelers, Group Travelers, Family Travelers
 25. Classification essay about Types of Colleagues: Team Players, Lone Wolves, Office Gossips
 26. Classification essay about Pet Owners: Dog Lovers, Cat Enthusiasts, Exotic Pet Owners
 27. Classification essay about Types of Cooks: Gourmet Chefs, Home Cooks, Takeout Lovers
 28. Classification essay about Lifestyle Choices: Vegans, Vegetarians, Omnivores
 29. Classification essay about Types of Learners: Visual Learners, Auditory Learners, Tactile Learners
 30. Classification essay about Hobby Enthusiasts: DIY Hobbyists, Sports Fanatics, Art and Craft Hobbyists

16. 30 Topics for a Classification Essay about Jobs and Occupations

Jobs and Occupations (Loại công việc): Bạn có thể phân loại các công việc thành công việc văn phòng, công việc ngoài trời, công việc trong lĩnh vực khoa học, vv.

 1. Classification essay about Healthcare Professions: Doctors, Nurses, Pharmacists
 2. Classification essay about Types of Engineers: Civil, Mechanical, Electrical
 3. Classification essay about Education Jobs: Teachers, Professors, Librarians
 4. Classification essay about Creative Careers: Writers, Artists, Filmmakers
 5. Classification essay about Types of Service Industry Jobs: Waiters, Baristas, Chefs
 6. Classification essay about Business Occupations: Accountants, Marketers, HR Specialists
 7. Classification essay about Legal Professions: Lawyers, Paralegals, Judges
 8. Classification essay about Tech Careers: Programmers, Network Administrators, Data Analysts
 9. Classification essay about Emergency Services: Police Officers, Firefighters, EMTs
 10. Classification essay about Environmental Careers: Conservationists, Ecologists, Environmental Scientists
 11. Classification essay about Types of Tradespeople: Plumbers, Electricians, Carpenters
 12. Classification essay about Public Service Jobs: Civil Servants, Social Workers, Firefighters
 13. Classification essay about Artistic Professions: Musicians, Actors, Dancers
 14. Classification essay about Healthcare Support: Medical Assistants, Dental Hygienists, Radiology Technicians
 15. Classification essay about Types of Retail Jobs: Sales Associates, Cashiers, Visual Merchandisers
 16. Classification essay about Aviation Careers: Pilots, Flight Attendants, Air Traffic Controllers
 17. Classification essay about Financial Services: Bankers, Financial Planners, Stockbrokers
 18. Classification essay about Transportation Jobs: Truck Drivers, Bus Drivers, Couriers
 19. Classification essay about Types of IT Jobs: System Administrators, Web Developers, Cybersecurity Analysts
 20. Classification essay about Sports and Athletics: Athletes, Coaches, Sports Analysts
 21. Classification essay about Media and Journalism: Reporters, Editors, Photojournalists
 22. Classification essay about Construction Professions: Builders, Surveyors, Inspectors
 23. Classification essay about Creative Design: Graphic Designers, Interior Designers, Fashion Designers
 24. Classification essay about Healthcare Management: Hospital Administrators, Healthcare IT Specialists, Health Service Managers
 25. Classification essay about Types of Science Jobs: Biologists, Chemists, Physicists
 26. Classification essay about Military Careers: Soldiers, Officers, Support Personnel
 27. Classification essay about Hospitality and Tourism: Hotel Managers, Tour Guides, Cruise Ship Staff
 28. Classification essay about Legal Support Staff: Legal Secretaries, Court Reporters, Legal Assistants
 29. Classification essay about Types of Farming and Agriculture Jobs: Farmers, Ranchers, Agricultural Scientists
 30. Classification essay about Entrepreneurial Ventures: Small Business Owners, Startup Founders, Franchise Owners

17. 30 Topics for a Classification Essay about Animal Classifications

Animal Classifications (Loại động vật): Ví dụ, bạn có thể phân loại động vật thành động vật có vú, động vật bò sát, động vật cánh cứng, vv.

 1. Classification essay about Types of Mammals: Carnivores, Herbivores, Omnivores
 2. Classification essay about Bird Categories: Raptors, Songbirds, Waterfowl
 3. Classification essay about Reptile Classes: Snakes, Lizards, Turtles
 4. Classification essay about Types of Marine Life: Fish, Mollusks, Crustaceans
 5. Classification essay about Insect Varieties: Beetles, Butterflies, Ants
 6. Classification essay about Amphibian Groups: Frogs, Toads, Salamanders
 7. Classification essay about Domesticated Animals: Dogs, Cats, Horses
 8. Classification essay about Animal Classifications Based on Habitat: Forest, Desert, Ocean
 9. Classification essay about Prehistoric Creatures: Dinosaurs, Megafauna, Ancient Fish
 10. Classification essay about Types of Primates: Apes, Monkeys, Lemurs
 11. Classification essay about Endangered Species: Tigers, Pandas, Rhinoceroses
 12. Classification essay about Exotic Pets: Snakes, Parrots, Tarantulas
 13. Classification essay about Herbivorous Animals: Elephants, Deer, Giraffes
 14. Classification essay about Carnivorous Predators: Lions, Wolves, Cheetahs
 15. Classification essay about Animal Families: Canidae (dogs), Felidae (cats), Bovidae (cows)
 16. Classification essay about Marsupials: Kangaroos, Koalas, Wallabies
 17. Classification essay about Types of Birds of Prey: Eagles, Falcons, Hawks
 18. Classification essay about Aquatic Mammals: Dolphins, Whales, Seals
 19. Classification essay about Insect Orders: Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera
 20. Classification essay about Animal Camouflage: Chameleons, Stick Insects, Leaf-Tailed Geckos
 21. Classification essay about Types of Arachnids: Spiders, Scorpions, Ticks
 22. Classification essay about Rodent Varieties: Mice, Squirrels, Beavers
 23. Classification essay about Nocturnal Animals: Owls, Bats, Fireflies
 24. Classification essay about Herbivorous Marine Life: Manatees, Sea Turtles, Grazing Fish
 25. Classification essay about Migratory Birds: Swallows, Monarch Butterflies, Arctic Terns
 26. Classification essay about Classification Based on Coloration: Black and White Animals, Camouflaged Species, Vibrantly Colored Creatures
 27. Classification essay about Animal Intelligence Levels: Dolphins, Chimpanzees, Corvids (crows and ravens)
 28. Classification essay about Types of Flight: Gliding Animals, Hovering Insects, High-Speed Fliers
 29. Classification essay about Endothermic and Ectothermic Animals: Warm-blooded and Cold-blooded Species
 30. Classification essay about Animal Classifications by Region: African Wildlife, Australian Fauna, North American Wildlife

18. 30 Topics for a Classification Essay about Modes of Transportation

Modes of Transportation (Loại phương tiện giao thông): Bạn có thể phân loại các phương tiện giao thông thành ô tô, xe máy, xe đạp, vv.

 1. Classification essay about Land Vehicles: Cars, Trucks, Motorcycles
 2. Classification essay about Public Transportation: Buses, Trains, Subways
 3. Classification essay about Types of Bicycles: Mountain Bikes, Road Bikes, Hybrid Bikes
 4. Classification essay about Watercraft: Ships, Boats, Yachts
 5. Classification essay about Air Travel: Planes, Helicopters, Gliders
 6. Classification essay about Mass Transit Systems: Light Rail, Monorails, Trams
 7. Classification essay about Human-Powered Vehicles: Pedal Bicycles, Scooters, Skateboards
 8. Classification essay about Types of Motorcycles: Cruisers, Sport Bikes, Touring Bikes
 9. Classification essay about Off-Road Vehicles: ATVs, Dirt Bikes, Dune Buggies
 10. Classification essay about Commercial Trucks: Semi-Trucks, Delivery Vans, Tow Trucks
 11. Classification essay about Space Travel: Space Shuttles, Satellites, Space Stations
 12. Classification essay about Electric Vehicles: Electric Cars, E-Bikes, Electric Scooters
 13. Classification essay about Rail Transportation: High-Speed Trains, Commuter Trains, Freight Trains
 14. Classification essay about Waterborne Transportation: Ferries, Cargo Ships, Sailboats
 15. Classification essay about Aircraft Categories: Commercial Jets, Propeller Planes, Gliders
 16. Classification essay about Recreational Boats: Canoes, Kayaks, Paddleboards
 17. Classification essay about Specialty Vehicles: RVs, Motorhomes, Limousines
 18. Classification essay about Emergency Response Vehicles: Ambulances, Fire Trucks, Police Cars
 19. Classification essay about Unconventional Transportation: Hoverboards, Segways, Electric Unicycles
 20. Classification essay about Space Exploration: Rovers, Space Probes, Lunar Modules
 21. Classification essay about Personal Mobility Devices: Wheelchairs, Mobility Scooters, Rollerskates
 22. Classification essay about Equestrian Transportation: Horses, Carriages, Horse-Drawn Carts
 23. Classification essay about Classic Cars: Vintage Cars, Muscle Cars, Antiques
 24. Classification essay about Sea Vessels: Cargo Ships, Passenger Ferries, Battleships
 25. Classification essay about Ultralight Aircraft: Hang Gliders, Powered Paragliders, Microlights
 26. Classification essay about Underground Transportation: Subterranean Trains, Mining Vehicles, Boring Machines
 27. Classification essay about Commercial Ships: Container Ships, Cruise Liners, Oil Tankers
 28. Classification essay about Recreational Aircraft: Gliders, Light Sport Aircraft, Balloons
 29. Classification essay about Non-Motorized Watercraft: Canoes, Rowboats, Paddle Boats
 30. Classification essay about Futuristic Transportation Concepts: Hyperloop, Flying Taxis, Autonomous Vehicles

19. 30 Topics for a Classification Essay about Types of Games

Types of Games (Loại trò chơi): Ví dụ, bạn có thể phân loại trò chơi thành trò chơi điện tử, trò chơi bài, trò chơi thể thao, vv.

 1. Classification essay about Board Games: Chess, Monopoly, Scrabble
 2. Classification essay about Card Games: Poker, Bridge, Uno
 3. Classification essay about Outdoor Games: Tag, Hide and Seek, Capture the Flag
 4. Classification essay about Video Game Genres: Action, Role-Playing, Simulation
 5. Classification essay about Types of Sports: Team Sports, Individual Sports, Water Sports
 6. Classification essay about Party Games: Charades, Pictionary, Twister
 7. Classification essay about Casino Games: Roulette, Blackjack, Slot Machines
 8. Classification essay about Children’s Games: Duck, Duck, Goose; Musical Chairs; Hopscotch
 9. Classification essay about Mobile Games: Puzzle Games, Endless Runners, Strategy Games
 10. Classification essay about Electronic Games: Console Games, PC Games, Handheld Games
 11. Classification essay about Types of Card Decks: Standard Deck, Tarot Cards, Uno Cards
 12. Classification essay about Tabletop Role-Playing Games: Dungeons & Dragons, Pathfinder, GURPS
 13. Classification essay about Online Multiplayer Games: MMORPGs, First-Person Shooters, Battle Royales
 14. Classification essay about Word Games: Crossword Puzzles, Word Searches, Hangman
 15. Classification essay about Mind Games: Chess, Sudoku, Rubik’s Cube
 16. Classification essay about Traditional Asian Games: Mahjong, Go, Xiangqi (Chinese Chess)
 17. Classification essay about Dice Games: Craps, Yahtzee, Bunco
 18. Classification essay about Strategy Board Games: Risk, Settlers of Catan, Axis & Allies
 19. Classification essay about Educational Games: Math Games, Geography Quizzes, Spelling Bees
 20. Classification essay about Solitaire Card Games: Klondike, Spider, Freecell
 21. Classification essay about Interactive Fiction Games: Visual Novels, Choice-Based Games, Text Adventures
 22. Classification essay about Casino Table Games: Baccarat, Craps, Poker
 23. Classification essay about Parlor Games: 20 Questions, Charades, Bingo
 24. Classification essay about Racing Games: Car Racing, Horse Racing, Track and Field
 25. Classification essay about Social Deduction Games: Mafia, Werewolf, The Resistance
 26. Classification essay about Mobile Puzzle Games: Candy Crush, Bejeweled, Sudoku Apps
 27. Classification essay about Classic Video Games: Pac-Man, Donkey Kong, Tetris
 28. Classification essay about Adventure Games: Point-and-Click Adventures, Escape Room Games, Detective Games
 29. Classification essay about Card Battle Games: Hearthstone, Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!
 30. Classification essay about Action-Adventure Video Games: The Legend of Zelda, Tomb Raider, Assassin’s Creed

20. 30 Topics for a Classification Essay about Professions and Careers

Professions and Careers (Loại nghề nghiệp): Bạn có thể phân loại các nghề nghiệp thành y tá, giáo viên, kỹ sư, vv.

 1. Classification essay about Medical Professions: Doctors, Nurses, Surgeons
 2. Classification essay about Legal Careers: Lawyers, Judges, Paralegals
 3. Classification essay about Education Professions: Teachers, Professors, School Counselors
 4. Classification essay about Technology Jobs: Programmers, Software Developers, Network Administrators
 5. Classification essay about Business Occupations: Entrepreneurs, Managers, Accountants
 6. Classification essay about Creative Professions: Writers, Graphic Designers, Filmmakers
 7. Classification essay about Social Services: Social Workers, Psychologists, Counselors
 8. Classification essay about Financial Services: Financial Analysts, Stockbrokers, Investment Bankers
 9. Classification essay about Aviation Careers: Pilots, Flight Attendants, Air Traffic Controllers
 10. Classification essay about Law Enforcement: Police Officers, Detectives, Forensic Specialists
 11. Classification essay about Healthcare Support: Medical Assistants, Radiologic Technologists, Dental Hygienists
 12. Classification essay about Arts and Entertainment: Musicians, Actors, Artists
 13. Classification essay about Engineering Professions: Civil Engineers, Mechanical Engineers, Electrical Engineers
 14. Classification essay about Environmental Careers: Environmental Scientists, Conservationists, Ecologists
 15. Classification essay about Public Service Jobs: Firefighters, EMTs, Emergency Planners
 16. Classification essay about Marketing and Advertising: Marketers, Advertisers, Public Relations Specialists
 17. Classification essay about Human Resources: HR Managers, Recruiters, Training Specialists
 18. Classification essay about Science and Research: Scientists, Researchers, Lab Technicians
 19. Classification essay about Hospitality Industry: Hotel Managers, Chefs, Restaurant Managers
 20. Classification essay about Information Technology: IT Managers, Database Administrators, Cybersecurity Experts
 21. Classification essay about Real Estate Professions: Realtors, Appraisers, Property Managers
 22. Classification essay about Educational Administration: Principals, School Administrators, Curriculum Coordinators
 23. Classification essay about Transportation and Logistics: Truck Drivers, Logistics Managers, Supply Chain Analysts
 24. Classification essay about Nonprofit Organizations: Nonprofit Directors, Fundraisers, Program Managers
 25. Classification essay about Agriculture and Farming: Farmers, Agricultural Scientists, Agronomists
 26. Classification essay about Retail and Sales: Retail Managers, Sales Representatives, Visual Merchandisers
 27. Classification essay about Architecture and Design: Architects, Interior Designers, Landscape Architects
 28. Classification essay about Energy Sector: Energy Engineers, Environmental Planners, Renewable Energy Specialists
 29. Classification essay about Social Activists: Human Rights Activists, Environmental Activists, Advocates
 30. Classification essay about Entrepreneurship: Small Business Owners, Startup Founders, Franchise Owners

Trên đây là 10 classification essay mẫu xuất sắc giúp bạn hiểu cách phân loại và trình bày ý tưởng một cách hiệu quả. Ngoài ra, cùng với 300 chủ đề classification essay, đây là một tài liệu hữu ích để cải thiện kỹ năng viết và xây dựng bài viết classification essay của bạn. Hy vọng rằng thông qua việc tham khảo các mẫu này, bạn có thể viết ra những bài classification essay trong tương lai. Chúc bạn thành công!

author image

CEO Vũ Hà Minh

Mục tiêu của CEO Vũ Hà Minh là tạo ra một môi trường giáo dục tích cực. Anh không chỉ xem công việc tại Essay24h là nơi làm việc mà còn là nơi thể hiện đam mê và định hình mục tiêu sống của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *