Essay24h.com có trách nhiệm đảm bảo việc giao sản phẩm cho quý khách hàng đúng theo thời hạn và yêu cầu đã thỏa thuận trong đơn đặt hàng. Trong trường hợp phát sinh vấn đề ngoài cam kết trong quá trình cung cấp dịch vụ, do chúng tôi vi phạm, quý khách hàng sẽ được áp dụng chính sách hoàn tiền theo yêu cầu.

Chính sách hoàn tiền tại Essay24h.com

1. Chính sách bảo đảm hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền tại Essay24h.com đảm bảo quyền của quý khách hàng yêu cầu hoàn trả tiền trong các tình huống sau:

1.1. Hủy đơn đặt hàng bởi khách hàng

Tùy theo thời điểm hủy đơn và giai đoạn dịch vụ đã được cung cấp (nếu chúng tôi đã thực hiện một phần nội dung và sau đó khách hàng yêu cầu hủy), mức hoàn tiền sẽ được xem xét.

1.2. Không tìm được người thực hiện phù hợp

Trong trường hợp chúng tôi không thể tìm được người thực hiện phù hợp với dự án của bạn do lý do gấp, quý khách hàng sẽ được hoàn tiền.

1.3. Xử lý hoàn tiền

Sau khi xác nhận yêu cầu hoàn tiền, chúng tôi sẽ xử lý trong vòng hai ngày làm việc. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với phí chuyển khoản ngân hàng, và có thể có sự trễ hoặc bất thường trong quá trình chuyển khoản do vấn đề ngân hàng.

2. Chính sách không bảo đảm hoàn tiền

2.1. Không nhận được hướng dẫn đủ rõ ràng

Nếu khách hàng không cung cấp hướng dẫn chi tiết và rõ ràng về việc thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi sẽ không xem xét việc hoàn trả toàn bộ hoặc một phần tiền. Xin lưu ý rằng quyết định này phụ thuộc vào khách hàng, liệu họ có cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết từ lớp học và hướng dẫn hay không.

2.2. Hủy đơn hàng sau khi người viết đã viết xong đơn hàng

Trong trường hợp khách hàng muốn hủy đơn hàng sau khi người viết của chúng tôi đã hoàn thành tài liệu và còn thời hạn, tiền không thể được hoàn lại. Khách hàng sẽ nhận được tài liệu trong khoảng 10-15 phút sau khi yêu cầu hủy được gửi.

Trong trường hợp bạn phát hiện lỗi xuất phát từ chúng tôi trong bài luận văn bạn nhận được từ Essay24h.com và bạn chưa hài lòng, hãy liên hệ chúng tôi qua Hotline 0903.003.899 hoặc Email: essay@gmail.com để yêu cầu điều chỉnh. Chúng tôi sẽ nỗ lực sửa chữa và đáp ứng theo yêu cầu của bạn để đảm bảo tiến độ hoàn thành.