1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Tại Essay24h.com, chúng tôi luôn tuân thủ triết lý “Lợi ích của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.” Do đó, mục đích thu thập thông tin khách hàng của chúng tôi nhằm phục vụ cho lợi ích và mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ tại Essay24h.com.

Thông qua việc thu thập thông tin từ bạn, chúng tôi có khả năng hiểu rõ hơn về từng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Điều này giúp chúng tôi xử lý các khiếu nại, sự cố hoặc yêu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Thông tin khách hàng mà Essay24h.com thu thập bao gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ email cá nhân
  • Số điện thoại cá nhân
Chính Sách bảo mật Essay24h.com

2. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Essay24h.com. Mọi thông tin sẽ được bảo vệ một cách tuyệt đối, và không bao giờ bị tiết lộ hoặc sử dụng vì mục đích thương mại.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin cá nhân của bạn bị rò rỉ do các nguyên nhân từ phía của bạn.

Chính sách bảo mật áp dụng

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng khi bạn cung cấp thông tin trên trang web chính thức của Essay24h.com. Mọi thông tin mà bạn cung cấp tại các trang web khác sẽ không nằm trong phạm vi của chính sách bảo mật này.