1. Điều khoản dịch vụ và thỏa thuận sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web Essay24h.com. Bằng cách sử dụng và đăng ký sử dụng các dịch vụ trên Essay24h.com, bạn đã tán thành và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là “Thỏa thuận sử dụng dịch vụ”). 

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web và các dịch vụ liên quan của Essay24h.com. 

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Thỏa thuận sử dụng dịch vụ mà không cần thông báo trước, do đó, bạn nên xem xét lại thường xuyên khi sử dụng trang web này.

Điều khoản và điều kiện dịch vụ tại Essay24h.com

2. Mô tả dịch vụ

Essay24h.com cung cấp cho bạn khả năng truy cập và sử dụng các dịch vụ và tài nguyên mà chúng tôi cung cấp thông qua trang web và liên kết có liên quan. 

Các dịch vụ bao gồm thông tin được trình bày trên trang web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim minh họa, cơ sở dữ liệu, thông báo quản lý và các dịch vụ khác (“Dịch vụ”). Thỏa thuận sử dụng dịch vụ cũng áp dụng cho các bản cập nhật, nâng cấp, đặc tính mới của Dịch vụ hoặc các dịch vụ mới do Essay24h.com cung cấp.

3. Trách nhiệm và điều kiện sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh Dịch vụ mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xóa các thông tin mà bạn cung cấp để đảm bảo tuân thủ Quy định của trang web.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do thông tin không chính xác hoặc thiếu trên trang web, cũng như do việc truy cập hoặc sử dụng thông tin này. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc sử dụng trang web và thông tin trên đó.

Bạn đồng ý rằng các nguồn tài nguyên trên trang web là do người dùng cung cấp, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bản quyền hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến các nguồn tài nguyên này.

Chúng tôi có quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn ngăn chặn truy cập và sử dụng trang web của bạn nếu bạn vi phạm Thỏa thuận sử dụng dịch vụ hoặc gây hại đến trang web.

4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn

Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin này.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập và đăng nhập bằng mật khẩu của bạn.

Bạn không được sử dụng Dịch vụ vào mục đích phi pháp hoặc vi phạm pháp luật.

Bạn không được tạo, phát tán hoặc sử dụng các chương trình virus máy tính hoặc phần mềm gây hại đến Dịch vụ và người dùng khác.

Bạn cần tuân thủ các quy định và hạn chế về độ tuổi khi sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi.

5. Liên kết đến trang web khác

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tình trạng của các trang web này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ trên các trang web khác.

6. Xóa tài khoản

Nếu bạn muốn xóa tài khoản hoặc thông tin cá nhân khác, vui lòng liên hệ hotline 0903 003 899 hoặc gửi email đến essay@gmail.com để được hướng dẫn.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tuân thủ và hiểu rõ những điều khoản và điều kiện này khi sử dụng trang web Essay24h.com và các dịch vụ liên quan.