Tặng 12 Outline Essay Mẫu Điển Hình Cho Tất Cả Các Dạng Bài

Đánh giá

Mỗi một dạng bài essay thì lại có những yêu cầu rất khác nhau về mặt bố cục và xây dựng nội dung. Để bạn đọc có thể học và ôn luyện một cách dễ dàng nhất, Essay24h tổng hợp 12 mẫu outline essay điển hình của hầu hết các dạng bài trọng yếu. Xem ngay!

12 Outline Essay Mẫu Điển Hình Cho Tất Cả Các Dạng Bài

1. Mẫu outline essay mẫu dạng tranh luận (Argumentative essay)

Tên đề tài: Evaluating the internet’s impact on education.

Nội dung của phần outline chung được chia thành ba đoạn, mỗi đoạn trình bày các lập luận về một khía cạnh khác nhau của tác động của internet đối với giáo dục.

 

2. Mẫu outline essay mẫu dạng tường thuật (Narrative essay)

Đề tài: Visiting the Hockey Hall of Fame

Bài outline mẫu về đề tài trên được thực hiện với 4 đoạn chính và ghi nội dung tương đối tổng quan về từng câu và hướng triển khai chi tiết. 

3. Mẫu outline essay mẫu dạng mô tả (Descriptive essay)

Đề bài: Most beautiful romantic destinations in South Africa

Outline được chia thành 5 đoạn với các câu hỏi được đặt ra định hướng cụ thể những nội dung trong bài viết. Tham khảo chi tiết trong link dưới đây.

 

4. Mẫu outline essay mẫu dạng nhân – quả (Cause and Effect essay)

Đề tài: Cause and Effect Essay About Global Warming.

Outline mẫu Essay24h chia sẻ với bạn sẽ gồm 6 đoạn nội dung chính để triển khai được nội dung về sự nóng lên toàn cầu hoàn chỉnh. Tham khảo chi tiết tại link tải bài dưới đây.

 

5. Mẫu outline essay mẫu dạng vấn đề – giải pháp (Problem and Solution essay)

Đề tài: Global warming is one of the biggest threats facing humanity in the 21st Century, and sea levels continue to rise at an alarming rate.

Khi gặp đề tài trong dạng Problem and Solution essay bạn có thể triển khai theo 2 cách với 4 đoạn nội dung bao gồm:

  • Cách 1: Introduction + Problem + Solution + Conclusion.
  • Cách 2: Introduction + 1 Problem & 1 Solution + 1 Problem & 1 Solution + Conclusion.

Triển khai theo cách 1 được lựa chọn nhiều bởi bố cục rõ ràng giúp người đọc hiểu được nội dung dễ dàng hơn và tránh nhầm lẫn. Bài outline ví dụ dưới đây cũng được thực hiện theo cách 1.

 

6. Mẫu outline essay mẫu dạng phản ánh (Reflective Essay)

Đề bài: Explain some of the ways in which humans are damaging the environment. What can governments do to address these problems? What can individual people do?

Khi thực hiện dạng bài này, bạn nên triển khai theo nội dung 5 đoạn tương tự như trong outline mẫu dưới đây. Xem ngay!

 

7. Mẫu outline essay mẫu dạng lợi – hại (Advantage and disadvantage essay)

Đề bài: In some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Discuss the advantages and disadvantages for young people who decide to do this.

Dạng bài advantage and disadvantage essay là dạng bài khá phổ biến, khi gặp đề tài trong dạng này bạn có thể triển khai theo 2 cách với 4 đoạn nội dung:

  • Cách 1: Introduction + Advantage/Disadvantage + Disadvantage/Advantage + Conclusion.
  • Cách 2: Introduction + 1 Advantage & 1 Disadvantage + 1 Advantage & 1 Disadvantage + Conclusion.

Cách 1 thường được nhiều người lựa chọn bởi hướng triển khai rõ ràng và dễ hiểu. Bài outline ví dụ dưới đây cũng được thực hiện theo cách 1. Tham khảo ngay!

 

8. Mẫu outline essay mẫu dạng ý kiến (Agree or disagree essay)

Đề bài: Big salary is much more important than job satisfaction. Do you agree or disagree? Provide relevant examples if necessary.

Với dạng agree or disagree essay, bố cục outline của bạn có thể thực hiện với 2 dạng bao gồm:

  • Dạng 1: Introduction + Agree/Disagree + Disagree/Agree + Conclusion
  • Dạng 2: Introduction + 1 Agree & 1 Disagree + 1 Agree & 1 Disagree + Conclusion

Bài mẫu của Essay24 chia sẻ dưới đây được thực hiện theo dạng 1. Bạn tham khảo dưới đây nhé!

9. Mẫu outline essay mẫu dạng bàn luận (Discussion essay)

Đề bài: Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both views and give your opinion.

Để thực hiện đề tài này, outline của bạn cần được triển khai với 4 đoạn. Ngoài 2 đoạn bắt buộc cần có là Introduction và Conclusion, bạn cần thực hiện 2 đoạn thân nội dung chính để diễn giải 2 ý chinh trong đề bài. Xem chi tiết tại ví dụ outline dưới đây.

10. Mẫu outline essay mẫu dạng so sánh (Comparison/Contrast essay)

Đề bài: Cars and motorbikes are great means of transportation. Compare and contrast different aspects to see which means of transport is more convenient.

Khi lên outline cho dạng bài essay này nói chung và đề tài trên nói riêng, bạn nên trình bày với 5 đoạn bao gồm: đoạn Introduction, đoạn thân chính Lifestyle, Finances & City, đoạn Conclusion.

 

11. Outline essay mẫu dạng bài văn thuyết minh (Expository essay outline)

Tên đề tài: Describing how the invention of the printing press affected life and politics in Europe.

Với đề tài này, bạn cần triển khai nội dung với 5 đoạn bao gồm: Introduction, 3 đoạn diễn giải nội dung chính và đoạn kết luận.

 

12. Outline essay mẫu dạng bài phân tích tác phẩm văn học (Literary analysis essay outline)

Tên đề tài: The role of theater in Jane Austen’s novel Mansfield Park.

Phần thân của bài luận được chia thành ba chủ đề khác nhau, mỗi chủ đề được khám phá thông qua các ví dụ trong sách. Từ đó, outline sẽ được xây dựng thành 5 đoạn chính. Bạn xem chi tiết trong link tải bài viết nhé!

 

Essay24h đã tổng hợp cho bạn đọc 12 bài outline essay mẫu dành cho các dạng bài khác nhau kèm link tải hoàn toàn miễn phí. Thường xuyên theo dõi Essay24h để nâng trình, chinh phục essay nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả bạn nhé!

author image

CEO Vũ Hà Minh

Mục tiêu của CEO Vũ Hà Minh là tạo ra một môi trường giáo dục tích cực. Anh không chỉ xem công việc tại Essay24h là nơi làm việc mà còn là nơi thể hiện đam mê và định hình mục tiêu sống của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *