Cách Viết Essay Cause And Effect: 7 Bước & 3 Mẹo Cần Biết

5/5 - (1 bình chọn)

Cùng một chủ đề về bài essay cause and effect nhưng sẽ có bạn điểm cao, có bạn điểm thấp. Vì vậy chúng ta cần trau dồi cách viết essay cause and effect sao cho tốt hơn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách làm bài essay cause and effect hấp dẫn, ấn tượng và đạt điểm tối ưu. Hãy đọc ngay nhé.

Cách viết essay cause and effect

1. Bước 1: Xác định vấn đề và mục tiêu của bài viết

Trước khi bắt đầu viết một bài viết Cause and Effect, quan trọng là xác định rõ mục tiêu của bài viết. Mục tiêu này có thể là:

 • Giải thích một sự kiện, hiện tượng hoặc vấn đề cụ thể thông qua phân tích nguyên nhân và hậu quả.
 • Cung cấp cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa các yếu tố tác động và kết quả của chúng.
 • Đưa ra các khuyến nghị hoặc giải pháp để giải quyết vấn đề dựa trên những hiểu biết về cause and effect.

Sau đó chúng ta đưa ra các yêu cầu thực hiện như xác định vấn đề, thu thập thông tin, phân tích nguyên nhân và kết quả, và xây dựng lập luận logic.

2. Bước 2: Tìm hiểu và thu thập thông tin về nguyên nhân và kết quả

Tiếp theo, bạn cần tìm hiểu và thu thập thông tin liên quan về nguyên nhân và kết quả của vấn đề được nghiên cứu. 

Các hoạt động trong bước này bao gồm:

 • Nghiên cứu về vấn đề: Đọc các tài liệu, sách, bài viết, hoặc nghiên cứu trước đây liên quan đến vấn đề mà bạn muốn tập trung. Tìm hiểu về các yếu tố và tương quan giữa chúng.
 • Thu thập dữ liệu và chứng cứ: Tìm kiếm các nguồn dữ liệu và chứng cứ hợp lý để hỗ trợ những nguyên nhân và kết quả mà bạn muốn trình bày trong bài viết. Điều này có thể bao gồm số liệu thống kê, cuộc khảo sát, nghiên cứu khoa học, báo cáo từ các tổ chức chuyên gia, và ví dụ từ thực tế.

3. Bước 3: Xác định cấu trúc và lên kế hoạch cho bài viết

Ở bước này, bạn hãy xác định cấu trúc và lên kế hoạch cho bài viết. Điều này giúp bạn tổ chức thông tin một cách logic và mạch lạc. 

Các hoạt động trong bước này bao gồm:

 • Xác định các phần chính: Xác định những phần chính mà bạn muốn bao gồm trong bài viết của mình, chẳng hạn như giới thiệu, phân tích nguyên nhân và kết quả, ví dụ và bằng chứng, và kết luận.
 • Xác định sự sắp xếp logic: Xác định thứ tự và sự liên kết giữa các phần của bài viết để đảm bảo sự truyền đạt thông tin một cách mạch lạc và dễ hiểu.

4. Bước 4: Viết phần giới thiệu

Phần giới thiệu sẽ giúp người đọc hiểu được vấn đề và mục tiêu của bài viết. 

Các hoạt động trong bước này bao gồm:

 • Giới thiệu chủ đề: Mô tả chủ đề mà bạn sẽ nghiên cứu trong bài viết và lý do tầm quan trọng của việc nghiên cứu cause and effect trong lĩnh vực đó.
 • Cung cấp câu hỏi chủ đề hoặc tuyên bố: Đưa ra câu hỏi hoặc tuyên bố mà bài viết sẽ trả lời hoặc chứng minh. Điều này giúp người đọc hiểu rõ mục tiêu của bài viết.

5. Bước 5: Phân tích nguyên nhân và kết quả

Phần này tập trung vào việc phân tích các nguyên nhân và kết quả của vấn đề được nghiên cứu. 

Các hoạt động trong bước này bao gồm:

 • Trình bày các nguyên nhân: Liệt kê và trình bày các nguyên nhân gây ra vấn đề. Sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng hoặc thứ tự thời gian.
 • Trình bày các kết quả: Liệt kê và trình bày các kết quả hoặc hậu quả của các nguyên nhân đã nêu. Sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng hoặc thứ tự thời gian.

6. Bước 6: Cung cấp ví dụ và bằng chứng để minh hoạ ý kiến

Để tăng tính thuyết phục và minh họa ý kiến, bạn cần cung cấp ví dụ và bằng chứng để hỗ trợ những nguyên nhân và kết quả đã trình bày. 

Các hoạt động trong bước này bao gồm:

 • Sử dụng ví dụ: Đưa ra các ví dụ cụ thể và thực tế để minh họa nguyên nhân và kết quả.
 • Sử dụng bằng chứng: Dùng các bằng chứng, số liệu thống kê, hoặc các nghiên cứu khác để chứng minh tính hợp lý và sự chính xác của các nguyên nhân và kết quả đã nêu.

7. Bước 7: Tổng kết và kết luận bài viết

Phần kết luận giúp tổng kết lại những điểm chính đã được đề cập trong bài viết và kết thúc một cách logic và mạch lạc. 

Các hoạt động trong bước này bao gồm:

 • Tóm tắt điểm chính: Tóm tắt lại những điểm chính và nhấn mạnh mối quan hệ cause and effect đã được trình bày.
 • Kết luận: Đưa ra một kết luận cuối cùng và có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về tầm quan trọng và ứng dụng của cause and effect trong vấn đề được nghiên cứu.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện bài luận Tiếng Anh thì có thể liên hệ sự trợ giúp đến từ Essay24h – Đơn vị chuyên nhận làm thuê assignment uy tín, chất lượng hàng đầu. Với đội ngũ CTV trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, Essay24h đã giúp đỡ hàng nghìn HSSV hoàn thành xuất sắc bài assignment.

8. 3 mẹo và kỹ thuật trong cách viết essay cause and effect

3 mẹo viết essay cause and effect

8.1. Sử dụng ngôn ngữ và từ vựng thích hợp

Một trong những yếu tố quan trọng trong viết essay Cause and Effect là sử dụng ngôn ngữ và từ vựng thích hợp để diễn đạt một cách chính xác và súc tích. Điều này giúp người đọc hiểu rõ ý nghĩa của các nguyên nhân và kết quả mà bạn trình bày. 

Dưới đây là một số tác dụng của việc sử dụng ngôn ngữ và từ vựng thích hợp:

 • Tăng tính chuyên nghiệp: Sử dụng từ ngữ phù hợp và chính xác giúp tạo ra một ấn tượng chuyên nghiệp cho bài viết của bạn.
 • Giao tiếp hiệu quả: Ngôn ngữ rõ ràng và chính xác giúp truyền đạt thông điệp của bạn một cách hiệu quả, giúp người đọc hiểu rõ hơn về nguyên nhân và kết quả mà bạn đang thảo luận.
 • Mở rộng từ vựng: Sử dụng từ ngữ đa dạng và phong phú giúp bài viết của bạn trở nên sắc nét và thu hút người đọc. Ví dụ, thay vì sử dụng từ “gây ra”, bạn có thể thay thế bằng “được coi là nguyên nhân chính” hoặc “góp phần đáng kể vào”.

Các ví dụ về từ vựng:

 • Gây ra: Pollution causes/leads to/ results in/ brings about various health problems. (Ô nhiễm gây ra/dẫn đến/dẫn đến/gây ra các vấn đề sức khỏe khác nhau.)
 • Dẫn đến: Poor time management can lead to/contribute to/give rise to/result in decreased productivity. (Quản lý thời gian kém có thể dẫn đến/góp phần/gây ra/dẫn đến giảm năng suất.)
 • Có tác động: Technology has a significant impact/effect on/influences/ affects our daily lives. (Công nghệ có tác động/ảnh hưởng đáng kể đến/ảnh hưởng/ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta.)
 • Tương quan: There is a correlation/relationship/connection/association between smoking and lung cancer. (Có mối tương quan/mối quan hệ/mối liên hệ/liên kết giữa hút thuốc và ung thư phổi.)
 • Phụ thuộc: The economy’s growth is dependent/reliant on the stability of the financial market. (Tăng trưởng của nền kinh tế phụ thuộc/phụ thuộc vào sự ổn định của thị trường tài chính.)

8.2. Xác định mối quan hệ nguyên nhân và kết quả một cách rõ ràng

Trong viết essay Cause and Effect, việc quan trọng là xác định mối quan hệ giữa các nguyên nhân và kết quả một cách rõ ràng và logic. Điều này giúp người đọc hiểu rõ hơn về sự tương quan giữa chúng và làm cho bài viết trở nên thuyết phục. 

Dưới đây là một số tác dụng của việc xác định mối quan hệ nguyên nhân và kết quả một cách rõ ràng:

 • Tạo sự logic và sắp xếp: Xác định rõ ràng mối quan hệ giữa các nguyên nhân và kết quả giúp bạn xây dựng một cấu trúc logic và sắp xếp bài viết một cách mạch lạc.
 • Tăng tính thuyết phục: Khi bạn trình bày mối quan hệ nguyên nhân và kết quả một cách rõ ràng, bạn cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan và thuyết phục về vấn đề được thảo luận.

8.3. Sắp xếp bài viết một cách logic và liên kết

Để bài viết Cause and Effect của bạn trở nên dễ đọc và dễ hiểu, cần có một cấu trúc và sắp xếp mạch lạc. Dưới đây là một số tác dụng của việc sắp xếp bài viết một cách logic và liên kết:

 • Tạo sự trôi chảy: Sắp xếp bài viết một cách logic giúp các ý kiến và thông tin được trình bày một cách trôi chảy, không gây lạc hướng cho người đọc.
 • Tăng tính logic: Sự liên kết giữa các phần trong bài viết giúp người đọc hiểu rõ hơn về mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. Nếu các phần trong bài viết không liên kết mạch lạc, thông điệp của bạn có thể bị mất đi và không thể hiện rõ được ý kiến của bạn.
 • Tạo điểm nhấn: Sắp xếp bài viết một cách logic giúp nhấn mạnh những điểm quan trọng và tạo ra sự ấn tượng mạnh mẽ đối với người đọc.

9. Lưu ý và hạn chế trong cách viết essay cause and effect

9.1. Tránh việc đưa ra những nguyên nhân và kết quả không chính xác hoặc không có cơ sở

Trong viết essay Cause and Effect, tránh việc đưa ra những phỏng đoán không có căn cứ khoa học hoặc những thông tin không chính xác. Vì điều này có thể làm mất đi tính thuyết phục và độ tin cậy của bài viết. Luôn luôn đảm bảo rằng bạn có đủ chứng cứ và dữ liệu thống kê để xác nhận mối quan hệ nguyên nhân và kết quả mà bạn đưa ra.

9.2. Tránh việc thiếu cân nhắc và phân tích sâu về mối quan hệ nguyên nhân và kết quả

Việc phân tích sâu và cân nhắc kỹ về mối quan hệ nguyên nhân và kết quả là điều cần thiết để viết một essay Cause and Effect chất lượng. Tránh việc chỉ đưa ra các nguyên nhân và kết quả một cách gần như rời rạc mà không liên kết hoặc không thể hiện rõ sự tương quan giữa chúng. Điều này sẽ khiến bài viết trở nên thiếu thú vị, sâu sắc và không thể hiện khả năng tư duy phản biện của bạn.

9.3. Tránh việc lặp lại thông tin và ý kiến

Khi viết essay Cause and Effect, tránh việc lặp lại thông tin và ý kiến một cách vô nghĩa.Lặp lại những điểm chính quan trọng là cần thiết, nhưng không nên lặp lại các câu và thông tin một cách vô ích. Vì như vậy sẽ làm cho bài viết trở nên thiếu sự phong phú và không hấp dẫn được người đọc.

Hy vọng các chia sẻ và lưu ý trên trong cách viết essay cause and effect sẽ giúp bạn tự tin và nâng cao được kỹ năng viết của mình. Chúc các bạn có kết quả học tập tốt hơn trong tương lai nhé.

author image

CEO Vũ Hà Minh

Mục tiêu của CEO Vũ Hà Minh là tạo ra một môi trường giáo dục tích cực. Anh không chỉ xem công việc tại Essay24h là nơi làm việc mà còn là nơi thể hiện đam mê và định hình mục tiêu sống của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *