Cách Viết Essay Advantages And Disadvantages Đơn Giản Đạt Điểm A+

5/5 - (1 bình chọn)

Advantages and disadvantages là dạng bài luận quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi cấp chứng chỉ và các bài tập chuyên ngành Tiếng Anh. Tuy quen thuộc là thế nhưng không phải ai cũng biết cách triển khai viết thành công. Vậy nên, trong bài viết này Essay24h sẽ hướng dẫn ngay cho bạn cách viết essay advantages and disadvantages chuẩn xác, hiệu quả. Cùng tham khảo và áp dụng ngay nhé!

Cách viết essay advantages and disadvantages

Essay advantages and disadvantages được hiểu là một bài luận yêu cầu người viết mô tả những mặt tích cực và tiêu cực của một chủ đề cụ thể được nêu ra trong đề bài. Bạn cần phải đưa ra các luận điểm, dẫn chứng và các lý do để hỗ trợ ý tưởng của bạn. Đôi khi bài luận cũng sẽ yêu cầu bạn đưa ra ý kiến ​​của riêng mình.

Sau khi đã hiểu rõ bản chất của dạng essay bạn cần áp dụng ngay cách viết advantages and disadvantages essay gồm 4 bước cụ thể, bao gồm:

 • Bước 1: Đọc đề và nhận dạng bài essay advantages and disadvantage.
 • Bước 2: Lên Outline cho bài essay advantages and disadvantages.
 • Bước 3: Tiến hành viết bài.
 • Bước 4: Đọc và chỉnh sửa lại bài.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện từng bước trong quy trình để bạn tiện theo dõi và áp dụng.

Bước 1. Đọc đề và nhận dạng bài essay advantages and disadvantage

Trong cách viết advantage and disadvantage essay, trước tiên bạn cần đọc đề và nhận dạng bài essay advantages and disadvantage. 

Sau đây là 3 dạng bài Advantage and disadvantage essay phổ biến nhất. Cụ thể:

Dạng 1: What Are The Advantages And Disadvantages Of This Trend?

Đề bài yêu cầu người viết trình bày trực tiếp 2 mặt advantages và disadvantages nhưng  tuyệt đối không được đưa ra ý kiến chủ quan.

Dạng 2: Do The Benefits Outweigh The Drawbacks? hoặc Do The Advantages Outweigh The Disadvantages? 

Đề bài yêu cầu người viết vừa trình bày 2 mặt advantages và disadvantages vừa đưa ra nhận xét, đánh giá mặt nào quan trọng hơn.

Dạng 3: Is This A Positive Or Negative Development/ Trend?

Đề bài yêu cầu trình bày xu hướng phát triển của vấn đề là tích cực/tiêu cực hay cả tích cực lẫn tiêu cực.

Bước 2. Lên Outline cho bài essay advantages and disadvantages

Phân tích câu hỏi

Bạn cần đọc và phân tích thật kỹ câu hỏi trong đề bài để xác định được các từ chủ đề, từ khóa chính và những từ vựng quan trọng cần có trong bài viết:

 • Từ chủ đề: Là những từ, cụm từ giúp bạn xác định chính xác vấn đề đặt ra là gì? Từ chủ đề thường nằm ở phần đầu của câu hỏi.
 • Từ khóa chính: Là những từ theo sau từ chủ đề, có liên quan đến từ chủ đề, mô tả một khía cạnh nào đó.
 • Các từ hướng dẫn: Là những từ để hỏi giúp bạn biết chính xác những luận điểm, thông tin, dẫn chứng bạn cần đưa vào bài luận để làm rõ vấn đề và quan điểm cá nhân.

Lên ý tưởng, từ vựng quan trọng

 • Xây dựng ý tưởng bài viết bằng cách brainstorm, đọc bài mẫu, xem tin tức, đọc báo,…
 • Khi lập dàn ý, bạn cần liệt kê các từ ngữ có liên quan đến chủ đề.

Chọn lọc ưu, nhược điểm chính để đưa vào bài

Essay advantages and disadvantages có giới hạn về mặt từ vựng (khoảng 250 words) nên cần chọn ưu, nhược điểm chính để đưa vào bài, tránh viết lan man.

Lập outline bài viết theo từng dạng bài cụ thể:

Dạng 1: What Are The Advantages And Disadvantages Of This Trend?

 • Introduction 
 • Body Paragraph 1 – Advantages
 • Body Paragraph 2 – Disadvantages
 • Conclusion

Dạng 2: Do The Benefits Outweigh The Drawbacks? hoặc Do The Advantages Outweigh The Disadvantages? 

 • Introduction 
 • Body Paragraph 1 – Advantages/Disadvantages
 • Body Paragraph 2 – Disadvantages/Advantages
 • Conclusion

Dạng 3: Is This A Positive Or Negative Development/ Trend?

Trường hợp 1: Advantages > Disadvantages hoặc Advantages < Disadvantages

 • Introduction 
 • Body Paragraph 1 – Advantages > Disadvantages (hoặc ngược lại)
 • Body Paragraph 2 – Advantages > Disadvantages (hoặc ngược lại)
 • Conclusion

Trường hợp 2: Advantages = Disadvantages 

 • Introduction 
 • Body Paragraph 1 – Advantages > Disadvantages 
 • Body Paragraph 2 – Advantages < Disadvantages 
 • Conclusion

Bước 3. Tiến hành viết bài

3.1. Cách viết essay advantages and disadvantages không nêu quan điểm (Discuss the advantages and disadvantages of this trend)

Trường hợp Advantage = Disadvantage

Đoạn 1: Viết mở bài

 • Câu 1 – Câu Hook thông dụng như:
  • Surprise Fact
  • Quotation
  • Interesting Statistics
  • Rhetorical or Provocative Question
  • Statement
 • Câu 2 – Viết lại đề bài bằng các từ đồng nghĩa: Paraphrase lại câu hỏi của đề bài thông qua việc sử dụng các từ đồng nghĩa.
 • Câu 3 – Giới thiệu tóm tắt nội dung thảo luận: Trình bày tổng quát 2 mặt Advantage và Disadvantage và không đưa ra quan điểm cá nhân.

Đoạn 2 + 3: Viết thân bài

Đoạn 2: Nêu ưu điểm – Advantage

 • Câu 1 – Câu chủ đề: Trình bày khái quát về mặt tích cực của vấn đề bằng cách paraphrase một mặt của phần thesis statement.
 • Câu 2 – Mặt tích cực 1: Đưa các lý lẽ, dẫn chứng để làm rõ cho mặt tích cực 1.
 • Câu 3 – Mặt tích cực 2: Nêu các lý lẽ, ví dụ minh họa để làm rõ cho mặt tích cực 1.

Đoạn 3: Nêu nhược điểm – Disadvantage

 • Câu 1 – Câu chủ đề: Khái quát về mặt tiêu cực của vấn đề bằng cách paraphrase một mặt của thesis statement.
 • Câu 2 – Mặt tiêu cực 1: Đưa các lý lẽ, dẫn chứng để làm rõ cho mặt tiêu cực 1.
 • Câu 3 – Mặt tiêu cực 2: Đưa các lý lẽ, ví dụ minh họa để làm rõ cho mặt tích cực 2.

Đoạn 4: Kết luận

Câu 1 – Summarize the key point: Tóm tắt các điểm chính trong bài bằng cách paraphrase thesis statement. 

Essay luôn là thách thức khó nhằn đối với sinh viên, học viên theo học các chương trình bằng Tiếng Anh. Nếu bạn gặp khó với dạng bài này thì có thể tham khảo dịch vụ nhận viết essay thuê từ Essay24h. Với độ ngũ CTV hùng hậu, trình độ Thạc sĩ trở lên, đơn vị cam kết hỗ trợ bạn có được bài essay hay, đúng deadline. 

3.2 Cách viết essay advantages and disadvantages nêu quan điểm (Do the advantages/ disadvantages outweigh the disadvantages/ advantages?)

Với dạng bài essay yêu cầu chỉ ra mặt tích cực và tiêu cực cái nào quan trọng hơn thì sẽ có 2 hướng triển khai chính, bao gồm:

Trường hợp 1: Advantage > disadvantage

Trường hợp 2: Advantage < disadvantage

Đoạn 1: Viết mở bài

 • Câu 1 – Câu Hook: Sử dụng một câu Hook (sự thật hiển nhiên, trích dẫn nổi tiếng hoặc kết quả nghiên cứu thú vị) có liên quan đến chủ đề bài viết.
 • Câu 2 – General statement: Paraphrase câu hỏi đề bài bằng các từ và cụm từ đồng nghĩa nhằm nêu ra vấn đề chính.
 • Câu 3 – Thesis statement: Tóm tắt về mặt tích cực và tiêu cực, đánh giá tổng quan xem mặt nào quan trọng hơn.

Lưu ý: Bạn cần trả lời câu hỏi một cách rõ ràng và khái quát nhất trong phần mở bài. Nếu đề bài yêu cầu nêu quan điểm cá nhân thì cần trình bày mạch lạc, rõ ràng, đúng trọng tâm.

Đoạn 2 + 3. Đoạn thân bài

Đoạn 2: Nêu ưu điểm/Nhược điểm – Advantage/Disadvantage (Viết điểm ít ý trước)

 • Câu 1 – Câu chủ đề: Khái quát về khía cạnh mà bạn cho rằng nó ít quan trọng hơn.
 • Câu 2 – Supporting ideas: Trình bày các luận cứ để giải thích, bổ sung ý nghĩa cho câu chủ đề.
 • Câu 3 – Example 1: Đưa ra các ví dụ minh họa chân thực, khách quan.
 • Câu 4 – Consequence: Đưa ra ý kiến đánh giá cá nhân của bạn về mặt này.

Đoạn 3: Nêu ưu điểm/Nhược điểm – Advantage/Disadvantage (Viết điểm nhiều ý còn lại)

 • Câu 1 – Câu chủ đề 2: Khái quát về khía cạnh mà bạn cho rằng nó quan trọng hơn.
 • Câu 2 – Supporting ideas 2: Trình bày các luận cứ để giải thích bổ sung ý nghĩa cho câu chủ đề 2.
 • Câu 3 – Example 2: Đưa ra các ví dụ minh họa chân thực, khách quan.
 • Câu 4 – Consequence: Đưa ra ý kiến đánh giá cá nhân của bạn về mặt này.

Lưu ý: Nội dung đoạn 3 phải dài và nhiều ý hơn đoạn 2.

Đoạn 4: Kết luận

 • Câu 1 – Tóm tắt các điểm chính: Tóm gọn ý chính của toàn bài bằng cách paraphrase lại thesis statement.
 • Câu 2 – Đâu là ưu, nhược điểm quan trọng nhất: Khái quát quan điểm cá nhân và rút ra kết luận xem cái nào quan trọng nhất.

Lưu ý: Trong phần kết luận bạn cần đưa ra quan điểm cá nhân một cách dứt khoát, đúng trọng tâm, tránh cách trả lời ba phải, chung chung.

3.3 Cách viết essay advantages and disadvantages nêu quan điểm và chứng minh (Describe the advantages and disadvantages. Give your own opinion)

Đối với cách viết bài essay advantages and disadvantages nêu quan điểm và chứng minh có thể chia thành 3 hướng triển khai bài viết như sau:

 • Quan điểm bạn chọn là hoàn toàn tốt. 
 • Quan điểm bạn chọn là hoàn toàn không tốt.
 • Quan điểm bạn chọn là vừa tốt vừa không tốt.

Đoạn 1: Viết mở bài

 • Câu 1 – Câu Hook: Lựa chọn một trích dẫn, một câu chuyện hoặc một thông tin nổi bật để tạo ấn tượng với người chấm bài.
 • Câu 2 – General Statement: Viết lại đề bài bằng các từ đồng nghĩa thông qua việc paraphrase lại câu hỏi để giới thiệu về chủ đề bài essay.
 • Câu 3 – Thesis statement: Trực tiếp trả lời câu hỏi và trình bày rõ quan điểm của cá nhân theo 1 trong 3 cách trả lời.

Đoạn 2 + 3: Đoạn thân bài

Tùy quan điểm người viết mà có thể áp dụng dạng 1, 2 hay kết hợp 2 dạng bên trên. 

Trường hợp 1: Dạng Advantages > Disadvantages hoặc Advantages < Disadvantages (Totally):

 • Body Paragraph 1: Trình bày, làm rõ khía cạnh ít chiếm ưu thế hơn.
 • Body Paragraph 2: Trình bày, giải thích khía cạnh quan trọng hơn. 

Lưu ý:  Độ dài Body Paragraph 2 phải dài hơn độ dài Body Paragraph 1.

Trường hợp 2: Dạng Advantages = Disadvantages (Partly)

 • Body Paragraph 1: Trình bày khía cạnh Advantages + đánh giá cá nhân.
 • Body Paragraph 2: Phân tích khái cạnh Disadvantages + đánh giá cá nhân.

Lưu ý: Độ dài Body Paragraph 1 và Body Paragraph 2 phải bằng nhau.

Đoạn 4: Kết luận

 • Câu 1 – Tóm tắt các điểm chính: Tóm tắt ý chính của toàn bài essay bằng cách paraphrase lại thesis statement.
 • Câu  2 – Đâu là ưu, nhược điểm được chọn: Khái quát quan điểm cá nhân và rút ra kết luận để xem cái nào quan trọng hơn hay có vai trò tương đương nhau.

Bước 4. Đọc và chỉnh sửa lại bài

Khi kiểm tra lại bài essay advantages and disadvantages, bạn cần đảm bảo tuân thủ 4 nội dung sau:

 • Task Response: Essay bố cục đủ 3 phần, viết đúng yêu cầu. Các luận điểm, luận cứ, lý lẽ, dẫn chứng được trình bày rõ ràng theo trình tự nhất định.
 • Coherence and Cohesion: Viết chuẩn xác, dễ hiểu, có sự liên kết chặt chẽ về mặt nội dung và hình thức.
 • Lexical Resource: Sử dụng linh hoạt từ vựng có liên quan đến chủ đề bài viết, tranh các lỗi như sai chính tả, lỗi dùng từ.
 • Grammatical Range and Accuracy: Vận dụng linh hoạt các cấu trúc câu phổ biến, không mắc các lỗi về đặt câu, liên kết câu văn, đoạn văn.

Khi viết essay việc tham khảo các bài mẫu giúp người viết nắm vững cấu trúc, cách sử dụng từ vựng, ngữ pháp. Nếu bạn cần tìm tài liệu tham khảo thì đừng bỏ qua kho bài mẫu essay advantages and disadvantages xuất sắc nhất được Essay24h tổng hợp và giới thiệu. Tham khảo và tải ngay!

Bật mí cấu trúc, từ vựng thường gặp

10+ Cấu trúc điển hình

Để bài essay advantages and disadvantages đạt điểm cao, trong quá trình viết bạn có thể áp dụng ngay 10+ cấu trúc phổ biến được giới thiệu ngay bên dưới:

 • It is believed that…
 • It might be claimed that…
 • The first advantage of …is …
 • One advantage could be that….
 • The other reason is that it would benefit…
 • Another additional advantage …. is ….
 • It is clear that …  can offer …  enormous benefits
 • It is justifiable that … can provide …  with numerous merits
 • On the other hand, there are a number of disadvantages of….
 • Another drawback could be that….
 • Another negative aspect of …. would be…
 • Another additional disadvantage of …. is ….

20 Từ vựng thông dụng

Bên cạnh việc sử dụng các cấu trúc câu phổ biến, người viết cũng có thể áp dụng list 20+ từ vựng có tác dụng liên kết câu văn, đoạn văn về mặt nội dung, trán bị lặp từ. Cụ thể:

 • Benefit
 • Merit
 • Positive aspect 
 • Strong point
 • Drawback
 • Negative aspect
 • Weak point
 • And
 • In fact/ Factually… 
 • In reality
 • It is true that…. 
 • According to…/ Accordingly 
 • However
 • But
 • Although…
 • Following to…
 • Because…/ Because of…
 • Until now… 
 • Firstly
 • Secondly
 • Thirdly
 • Additionally
 • To begin with …

Trên đây, Essay24h đã hướng dẫn cho tiết cách viết essay advantages and disadvantages hiệu quả qua 4 bước cùng gợi các cấu trúc và từ vựng phổ biến. Hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị để bạn áp dụng thành công khi viết essay chủ đề này.

author image

CEO Vũ Hà Minh

Mục tiêu của CEO Vũ Hà Minh là tạo ra một môi trường giáo dục tích cực. Anh không chỉ xem công việc tại Essay24h là nơi làm việc mà còn là nơi thể hiện đam mê và định hình mục tiêu sống của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *