Hướng Dẫn Cách Viết Comparison Essay Từ A Đến Z

5/5 - (1 bình chọn)

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành bài comparison essay của mình thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây. Bài viết này sẽ chia sẻ chi tiết cách viết comparison essay từ việc xác định ý tưởng cho đến khi hoàn thiện bài viết.

Cách viết comparison essay

1. Chuẩn bị trước khi viết comparison essay

Trước khi bắt đầu viết essay so sánh, hãy đọc để hiểu rõ yêu cầu và đề bài của bài luận. Xác định xem bạn được yêu cầu so sánh những gì và tạo ra một ý tưởng sơ bộ về cách tiếp cận đề bài. Điều này giúp bạn xác định phạm vi của bài luận và giữ cho việc viết của bạn tập trung và mục tiêu.

Sau khi đã hiểu yêu cầu và đề bài, bước tiếp theo bạn cần nghiên cứu và thu thập thông tin liên quan đến các đối tượng mà bạn muốn so sánh. Sử dụng các nguồn đáng tin cậy như sách, bài báo, nghiên cứu khoa học, và tài liệu trực tuyến để tìm hiểu thêm về các đối tượng và thu thập dữ liệu cần thiết. Ghi chú lại các nguồn tham khảo để trích dẫn trong bài luận.

Cuối cùng bạn hãy xác định mục tiêu của bạn và lựa chọn đối tượng so sánh. Mục tiêu có thể là cung cấp thông tin khách quan về sự tương đồng và khác biệt giữa hai đối tượng, hoặc thuyết phục độc giả về quan điểm của bạn. Dựa trên mục tiêu của bạn, xác định hai đối tượng cần so sánh một cách cụ thể. Chọn các đối tượng mà bạn có thông tin và kiến thức đầy đủ để trình bày một cách hợp lý và cung cấp các điểm so sánh cần thiết.

2. Xây dựng câu thesis statement

Thesis statement là một câu mô tả ngắn gọn và súc tích nhất về quan điểm chính của bạn về hai đối tượng so sánh. Nó là khẳng định tổng quát về cách hai đối tượng tương đồng hoặc khác biệt và chủ đề mà bài luận sẽ tập trung vào.

Trong comparison essay, thesis statement có ba vai trò chính sau đây:

 • Vai trò thứ nhất là định hướng cho bài luận. Thesis statement giúp xác định phạm vi của bài luận và hướng dẫn cho độc giả biết rằng bài luận sẽ tập trung vào việc so sánh và phân tích hai đối tượng nào.
 • Vai trò thứ hai là tạo cấu trúc cho bài luận. Thesis statement giúp bạn tổ chức ý tưởng và cung cấp một cấu trúc chung cho bài luận. Nó tạo ra một khung nhìn cho toàn bộ bài luận và giúp bạn định hình các phần khác nhau trong bài viết.
 • Vai trò thứ ba là xác định ý kiến chính. Thesis statement phản ánh quan điểm của bạn về hai đối tượng so sánh. Nó là một khẳng định về sự tương đồng hoặc khác biệt giữa hai đối tượng và là nền tảng cho các luận điểm và lập luận trong bài luận của bạn.

Khi viết thesis statement bạn nên chú ý cách xác định và sắp xếp ý kiến chính trong theo các lưu ý sau để đạt được kết quả tốt nhất.

 • Xác định điểm tương đồng hoặc khác biệt: Trước khi viết thesis statement, xác định các điểm tương đồng hoặc khác biệt quan trọng mà bạn muốn tập trung trong bài luận của mình. Điều này giúp bạn xác định quan điểm chính của mình về hai đối tượng.
 • Sắp xếp ý kiến chính: Dựa trên điểm tương đồng hoặc khác biệt đã xác định, hãy sắp xếp ý kiến chính của bạn. Cân nhắc xem liệu bạn muốn nhấn mạnh sự tương đồng hay sự khác biệt, hoặc có thể kết hợp cả hai trong thesis statement của bạn.
 • Bảng báo cáo: Viết thesis statement bằng cách tóm tắt ý kiến chính của bạn một cách rõ ràng và súc tích. Đảm bảo rằng nó phản ánh quan điểm của bạn và giới thiệu các đối tượng so sánh một cách chính xác.

Để viết một thesis statement mạnh mẽ, bạn hãy lưu ý các yếu tố sau:

 • Rõ ràng và súc tích: Sử dụng ngôn ngữ chính xác và mạch lạc để truyền đạt ý kiến chính của bạn một cách rõ ràng và ngắn gọn.
 • Phản ánh quan điểm của bạn: Đảm bảo rằng thesis statement phản ánh quan điểm chủ quan của bạn về hai đối tượng so sánh.
 • Có thể tranh luận: Tạo ra một thesis statement mà có thể được tranh luận và phân tích trong bài luận của bạn. Nó cần đưa ra một khẳng định mạnh mẽ mà bạn sẽ chứng minh và bàn luận trong phần còn lại của bài viết.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện bài luận Tiếng Anh thì có thể liên hệ sự trợ giúp đến từ Essay24h – Đơn vị chuyên dịch vụ viết thuê assignment uy tín, chất lượng hàng đầu. Với đội ngũ CTV trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, Essay24h đã giúp đỡ hàng nghìn HSSV hoàn thành xuất sắc bài assignment.

3. Cấu trúc bài viết compare and contrast essay

Cấu trúc bài viết compare and contrast essay

Cấu trúc compare and contrast essay thường bao gồm các phần chính sau:

Đoạn giới thiệu (Introduction):

 • Giới thiệu chủ đề: Bắt đầu bằng một đoạn mở đầu hấp dẫn để lấy sự chú ý của độc giả và giới thiệu chủ đề chính mà bài viết sẽ so sánh.
 • Background information: Cung cấp thông tin cơ bản về hai đối tượng được so sánh và đặt vấn đề để làm rõ sự quan trọng của việc so sánh này.
 • Thesis statement: Trình bày thesis statement mạnh mẽ, chứa quan điểm của bạn và tóm tắt cách mà bài viết sẽ so sánh và phân tích hai đối tượng.

Thân bài (Body):

 • Đoạn văn về đối tượng thứ nhất: Trình bày thông tin về đối tượng thứ nhất, bao gồm các đặc điểm, tính năng, ưu điểm, và ví dụ cụ thể.
 • Đoạn văn về đối tượng thứ hai: Tiếp tục với thông tin về đối tượng thứ hai, tương tự như đối tượng thứ nhất, nhưng tập trung vào sự tương đồng hoặc khác biệt so với đối tượng thứ nhất.
 • Đoạn văn so sánh và phân tích: Trình bày các điểm tương đồng và khác biệt quan trọng giữa hai đối tượng. Sử dụng các ví dụ và bằng chứng để minh họa và phân tích các điểm này.

Đoạn kết (Conclusion):

 • Tóm tắt các điểm tương đồng và khác biệt chính: Tổng kết lại các điểm tương đồng và khác biệt quan trọng đã được trình bày trong thân bài.
 • Kết luận: Trình bày một kết luận tổng quan về sự tương đồng và khác biệt giữa hai đối tượng, và nhấn mạnh quan điểm chủ quan của bạn dựa trên các phân tích đã được trình bày.
 • Sự kết hợp lại: Kết thúc bằng việc kết hợp lại các ý chính và nhấn mạnh sự quan trọng và ý nghĩa của việc so sánh.

Cấu trúc compare and contrast essay có thể được xây dựng dựa trên phương pháp tổ chức thông tin theo đặc điểm, theo chủ đề hoặc theo mô hình so sánh.

 • Tổ chức theo đặc điểm: Trình bày các điểm tương đồng và khác biệt giữa hai đối tượng dựa trên các đặc điểm cụ thể. Mỗi đoạn văn sẽ tập trung vào một đặc điểm cụ thể và so sánh cách hai đối tượng đáp ứng đến đặc điểm đó. Ví dụ: mỗi đoạn văn có thể so sánh sự tương đồng và khác biệt về kích thước, chức năng, hiệu suất, v.v.
 • Tổ chức theo chủ đề: Tổ chức các ý kiến và thông tin theo từng chủ đề hoặc khía cạnh cụ thể của hai đối tượng. Mỗi đoạn văn sẽ tập trung vào một chủ đề và so sánh cách hai đối tượng xử lý chủ đề đó. Ví dụ: mỗi đoạn văn có thể so sánh sự tương đồng và khác biệt về giá cả, tiện ích, tiếp cận thị trường, v.v.
 • Tổ chức theo mô hình so sánh: So sánh hai đối tượng dựa trên một mô hình so sánh cụ thể. Mô hình này có thể là các tiêu chí, phương pháp hoặc quy trình. Mỗi đoạn văn sẽ tập trung vào một mô hình so sánh và so sánh cách hai đối tượng áp dụng mô hình đó. Ví dụ: mỗi đoạn văn có thể so sánh cách hai đối tượng áp dụng mô hình PESTEL (chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, môi trường và pháp luật) để đánh giá ảnh hưởng của yếu tố môi trường.

Cách sử dụng đoạn văn kết nối và các từ nối thích hợp:

 • Đoạn văn kết nối: Sử dụng đoạn văn kết nối ở đầu bài để giới thiệu đề tài và thesis statement, và khái quát những gì sẽ được trình bày trong bài viết. Đoạn văn kết nối này giúp độc giả hiểu được mục đích và phạm vi của bài viết.
 • Các từ nối thích hợp: Sử dụng các từ nối thích hợp như “tương tự”, “khác biệt”, “mặt khác”, “ngược lại”, “so sánh với”, “giống nhau”, “khác nhau”, v.v. để nối các ý kiến và thông tin trong bài luận. Các từ nối này giúp xây dựng mối quan hệ logic giữa các ý và tạo sự mạch lạc và sự liên kết trong bài viết.

4. Kỹ năng so sánh và tương phản

Cách so sánh các đặc điểm, sự tương đồng và sự khác biệt:

 • Xác định các đặc điểm quan trọng: Đầu tiên, bạn sẽ xác định các đặc điểm quan trọng của hai đối tượng so sánh. Điều này có thể bao gồm các đặc điểm về tính năng, hiệu suất, giá trị, ảnh hưởng, v.v.
 • So sánh sự tương đồng: Tiếp theo để so sánh sự tương đồng, hãy tìm hiểu về các đặc điểm mà hai đối tượng chia sẻ. Liệt kê và so sánh những điểm tương đồng này trong thesis statement để định rõ sự liên kết và tương đồng giữa hai đối tượng.
 • So sánh sự khác biệt: Để so sánh sự khác biệt, hãy xác định những điểm khác biệt quan trọng giữa hai đối tượng. Liệt kê và so sánh những điểm khác biệt này trong thesis statement để làm rõ sự đối lập và sự đa dạng giữa hai đối tượng.

Cách tương phản các yếu tố và đối tượng:

 • Xác định yếu tố hoặc đối tượng để tương phản: Chọn một yếu tố hoặc đối tượng quan trọng mà bạn muốn tương phản giữa hai đối tượng. Điều này có thể là một tính chất, quyền lợi, phương pháp, v.v.
 • Tìm kiếm sự tương phản: Tìm hiểu về sự tương phản giữa hai đối tượng đối với yếu tố hoặc đối tượng đã chọn. Liệt kê và so sánh các khía cạnh tương phản này trong thesis statement để chỉ ra sự đối nghịch và sự khác biệt giữa hai đối tượng.
 • Sử dụng các từ nối thích hợp: Sử dụng các từ nối như “trong khi”, “ngược lại”, “so với”, “trái ngược”, “tuy nhiên”, v.v. để tạo liên kết giữa các ý kiến và thông tin tương phản trong bài viết.

Trong cách viết essay so sánh, bạn có thể lựa chọn phương pháp so sánh và tương phản cụ thể, tùy thuộc vào yêu cầu của đề bài và mục đích so sánh của bạn. Hãy cân nhắc các yếu tố như tính phù hợp, sự rõ ràng và cấu trúc tổ chức để đưa ra quyết định chính xác.

5. Sử dụng ngôn ngữ mạch lạc và chính xác

Trong cách viết essay so sánh, việc sử dụng ngôn ngữ mạch lạc và chính xác là rất quan trọng để truyền đạt ý kiến của bạn một cách hiệu quả. Sau đây là một số hướng dẫn giúp bạn sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và mạch lạc hơn:

Ngữ cảnh và mục đích sử dụng ngôn ngữ:

 • Hiểu ngữ cảnh và mục đích của bài viết để chọn từ ngữ phù hợp.
 • Sử dụng ngôn từ và cấu trúc câu phù hợp với đối tượng đang được so sánh và mục tiêu của bài viết.

Cấu trúc câu, từ ngữ và thuật ngữ phù hợp:

 • Sử dụng cấu trúc câu đa dạng để tránh sự lặp lại và tạo sự phong phú cho bài viết.
 • Sử dụng từ ngữ chính xác và chính thống, tránh sử dụng quá nhiều từ lặp lại.
 • Sử dụng thuật ngữ phù hợp liên quan đến lĩnh vực hoặc đối tượng được so sánh để truyền đạt ý kiến một cách chính xác và chuyên nghiệp.

Tránh sự lặp lại và cung cấp câu chuyện mạch lạc:

 • Tránh sự lặp lại thông tin và ý tưởng, tìm cách diễn đạt chúng một cách khác biệt và sáng tạo.
 • Sắp xếp các ý tưởng và thông tin một cách logic và mạch lạc, tạo nên một câu chuyện liên kết và dễ hiểu cho độc giả.
 • Sử dụng các liên từ và từ nối thích hợp để kết nối các câu và đoạn văn, giúp bài viết trở nên mạch lạc và dễ đọc.

6. Lựa chọn và sắp xếp ví dụ hợp lý

Ví dụ là một yếu tố quan trọng trong comparison essay vì nó giúp minh họa và hỗ trợ ý kiến của bạn. Bạn có thể đọc thêm những lưu ý sau về việc lựa chọn và sắp xếp ví dụ hợp lý trong bài viết của bạn.

Vai trò của ví dụ trong comparison essay:

 • Ví dụ giúp minh họa và làm rõ các điểm tương đồng và khác biệt giữa hai đối tượng được so sánh.
 • Ví dụ cung cấp các tình huống cụ thể và hợp lý để đánh giá sự tương đồng và khác biệt.
 • Ví dụ có thể đưa ra các bằng chứng để ủng hộ quan điểm của bạn và làm cho bài viết thêm thuyết phục.

Lựa chọn ví dụ hợp lý và có tính đại diện:

 • Chọn ví dụ mà đặc điểm và tình huống tương tự với hai đối tượng để đảm bảo tính công bằng và tính đại diện.
 • Lựa chọn ví dụ mà có tính cụ thể và dễ hiểu, giúp độc giả dễ dàng nhận thức và áp dụng vào tình huống thực tế.
 • Đảm bảo rằng ví dụ lựa chọn có liên quan trực tiếp đến điểm so sánh và phân tích mà bạn đang thảo luận.

Cách sắp xếp và phân bổ ví dụ trong bài viết:

 • Phân bổ các ví dụ một cách cân đối trong các đoạn văn và phần của bài viết.
 • Đặt ví dụ ở những vị trí chiến lược, ví dụ như trong đoạn giới thiệu để tạo sự hấp dẫn, trong thân bài để minh họa và phân tích, và trong đoạn kết để tóm tắt và reflex lại.
 • Đảm bảo rằng các ví dụ được sắp xếp một cách logic và mạch lạc, từ từ tạo dựng câu chuyện và hỗ trợ quan điểm chung của bạn.

7. Viết introduction và conclusion ấn tượng

7.1. Cách viết introduction để thu hút sự quan tâm

 • Bắt đầu với một câu mở đầu mạnh mẽ và hấp dẫn, có thể là một câu trích dẫn, câu hỏi thú vị hoặc tình huống tưởng tượng.
 • Giới thiệu chủ đề của bài viết một cách ngắn gọn và rõ ràng, đưa ra ngữ cảnh và mục đích của việc so sánh hai đối tượng.
 • Nêu lên sự quan trọng của chủ đề và tầm quan trọng của việc so sánh hai đối tượng.
 • Cuối cùng, đưa ra thesis statement mạnh mẽ, tóm lược sự tương đồng và khác biệt chính mà bạn sẽ thảo luận trong bài viết.

7.2. Tổ chức và sử dụng các yếu tố quan trọng trong conclusion

 • Tóm tắt lại những điểm chính đã được thảo luận trong bài viết một cách ngắn gọn và rõ ràng.
 • Tạo ra một phát biểu cuối cùng mạnh mẽ và có sức thuyết phục, tương tự như một phiên bản tái phát lại của thesis statement.
 • Kết nối ý kiến cá nhân với bài viết và đưa ra nhận định tổng quan về sự tương đồng và khác biệt giữa hai đối tượng.
 • Đề cập đến ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiểu và nghiên cứu sự so sánh này.
 • Kết thúc bằng một câu kết hợp tư duy mở, mời độc giả tiếp tục suy nghĩ và khám phá chủ đề thêm nếu muốn.

8. Kiểm tra và chỉnh sửa

Kiểm tra và chỉnh sửa là quá trình quan trọng để đảm bảo bài viết của bạn được hoàn chỉnh và chất lượng. Khi kiểm tra và chỉnh sửa bài viết bạn cần làm:

Sắp xếp lại bài viết và kiểm tra logic:

 • Đảm bảo rằng bài viết có cấu trúc rõ ràng và có một luồng logic từ đầu đến cuối.
 • Kiểm tra xem các ý chính đã được sắp xếp một cách hợp lý và có liên kết với nhau một cách mạch lạc.
 • Xác định bất kỳ câu văn hoặc đoạn văn nào mà có thể cần sắp xếp lại để cải thiện sự liên kết và luồng thông tin.

Chỉnh sửa ngữ pháp:

 • Kiểm tra cẩn thận các lỗi ngữ pháp, chính tả và cú pháp trong bài viết.
 • Đảm bảo rằng các câu văn được xây dựng chính xác và truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng.
 • Kiểm tra sử dụng đúng thì, dạng và cấu trúc câu.

Với những kiến thức bổ ích trên về cách viết comparison essay,  hy vọng bạn sẽ ứng dụng tốt vào bài luận so sánh của mình và đạt kết quả học tập tốt hơn trong thời gian tới.

author image

CEO Vũ Hà Minh

Mục tiêu của CEO Vũ Hà Minh là tạo ra một môi trường giáo dục tích cực. Anh không chỉ xem công việc tại Essay24h là nơi làm việc mà còn là nơi thể hiện đam mê và định hình mục tiêu sống của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *