Assignment Trong Hợp Đồng Là Gì? 4 Loại & Quy Định Mới Nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Assignment, được gọi là “chuyển giao” trong tiếng Anh, là quá trình chuyển nhượng quyền hoặc tài sản từ một cá nhân sang một cá nhân hoặc doanh nghiệp khác.

Trong tình hình kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay, các cá nhân luôn muốn xác lập quyền lợi về mặt vật chất và tinh thần của mình. Vì vậy hợp đồng chuyển giao về quyền lợi và tài sản ngày càng phổ biến. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về assignment trong hợp đồng là gì cũng như các quy định liên quan.

1. Định nghĩa về assignment trong hợp đồng

Assignment trong hợp đồng là gì?
 • Assignment trong tiếng anh có nghĩa là chuyển giao. Hiểu một cách đơn giản assignment trong hợp đồng là việc chuyển giao quyền lợi hoặc tài sản của một cá nhân cho một doanh nghiệp hay một người khác.
 • Ngoài ra assignment trong hợp đồng còn được định nghĩa là việc thực hiện chuyển giao một số hoặc tất cả các nghĩa vụ và quyền về tài sản cho một bên khác thông qua thỏa thuận bằng văn bản.

2. Ý nghĩa của assignment trong hợp đồng

 • Ý nghĩa của Assignment trong hợp đồng là giúp đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia trước pháp luật. 
 • Đồng thời đảm bảo các bên thực hiện đúng các việc đã cam kết hợp đồng. 
 • Ngoài ra còn giúp giải quyết nguyện vọng rời khỏi hợp đồng một cách linh hoạt, hợp pháp.

3. Quy định về Assignment trong hợp đồng

Các quy định liên quan đến Assignment trong hợp đồng

 • Quy định 1: Các bên trong hợp đồng có thể thỏa thuận về việc chuyển giao từ một bên (“bên chuyển nhượng”) cho một người khác (“bên nhận chuyển nhượng”) các quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng phát sinh từ hợp đồng với người còn lại là một bên trong hợp đồng đó hợp đồng (“bên kia”).
 • Quy định 2: Việc chuyển nhượng hợp đồng phải được sự đồng ý của bên kia. Sự đồng ý đó có thể được đưa ra trước hoặc ngay tại thời điểm việc chuyển nhượng được thực hiện giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Nếu bên kia đã đồng ý trước thì việc chuyển giao hợp đồng có hiệu lực khi có thông báo về việc chuyển giao được gửi cho bên kia hoặc khi bên kia thừa nhận.
 • Quy định 3: Bên kia có thể miễn nhiệm cho bên chuyển nhượng hoặc có thể giữ lại bên chuyển nhượng như một bên có nghĩa vụ trong trường hợp bên nhận không thực hiện đúng nghĩa vụ. Nếu không, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm liên đới và riêng.

Các yêu cầu và điều kiện để có thể thực hiện Assignment trong hợp đồng

 • Điều kiện pháp lý: Việc thực hiện Assignment phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, bao gồm cả quy định của pháp luật về hợp đồng, đối tượng được chuyển nhượng và các quy định liên quan khác.
 • Sự đồng ý của các bên: Việc thực hiện Assignment phải được sự đồng ý của tất cả các bên tham gia vào hợp đồng. Điều này có thể được thể hiện qua việc ký kết thỏa thuận Assignment giữa các bên.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng: Việc thực hiện Assignment không được phép vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đã được thỏa thuận trong hợp đồng ban đầu.
 • Đảm bảo tính khả thi của việc chuyển nhượng: Việc thực hiện Assignment phải được thực hiện một cách khả thi và đảm bảo tính khả quan của việc chuyển nhượng.
 • Sự chấp nhận của bên thứ ba (nếu cần thiết): Nếu việc chuyển nhượng liên quan đến quyền, tài sản hay nghĩa vụ được thực hiện bởi bên thứ ba, sự đồng ý của bên thứ ba cũng là yếu tố quan trọng để thực hiện Assignment.

Các quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp Assignment được thực hiện

 • Bên chuyển nhượng (Assignor): Bên chuyển nhượng là người hoặc tổ chức chuyển nhượng quyền, tài sản hoặc nghĩa vụ cho bên nhận nhượng. Bên chuyển nhượng sẽ phải đảm bảo tính khả quan của việc chuyển nhượng và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và điều kiện trong hợp đồng. Nếu bên chuyển nhượng vi phạm bất kỳ điều kiện hoặc nghĩa vụ nào trong hợp đồng, bên nhận nhượng có thể đòi hỏi bồi thường thiệt hại.
 • Bên nhận nhượng (Assignee): Bên nhận nhượng là người hoặc tổ chức nhận quyền, tài sản hoặc nghĩa vụ từ bên chuyển nhượng. Bên nhận nhượng sẽ phải đảm bảo rằng việc chuyển nhượng là hợp pháp và không vi phạm bất kỳ điều kiện hoặc nghĩa vụ nào trong hợp đồng. Nếu bên nhận nhượng vi phạm bất kỳ điều kiện hoặc nghĩa vụ nào trong hợp đồng, bên chuyển nhượng có thể đòi hỏi bồi thường thiệt hại.
 • Bên thứ ba (nếu có): Nếu Assignment liên quan đến quyền, tài sản hoặc nghĩa vụ được thực hiện bởi bên thứ ba, bên thứ ba có quyền yêu cầu được được thông báo về việc chuyển nhượng và có thể phản đối việc chuyển nhượng nếu việc chuyển nhượng này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên thứ ba.
 • Các bên khác (nếu có): Các bên khác tham gia vào hợp đồng ban đầu có thể có quyền yêu cầu được thông báo về việc chuyển nhượng hoặc có quyền phản đối việc chuyển nhượng.

4. 4 loại Assignment phổ biến trong hợp đồng

4.1. Assignment về tài sản

Assignment về tài sản là quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản từ bên chuyển nhượng cho bên nhận nhượng. Tài sản có thể là bất kỳ thứ gì có giá trị kinh tế, bao gồm tài sản vật chất và phi vật chất.

4.2. Assignment về quyền sử dụng tài sản

Assignment về quyền sử dụng tài sản là quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản từ bên chuyển nhượng cho bên nhận nhượng. Các loại quyền sử dụng tài sản có thể được áp dụng trong Assignment bao gồm quyền sử dụng đất đai, nhà cửa, xe cộ, máy móc, thiết bị, hàng hóa, vật dụng, và các tài sản tài chính khác.

4.3. Assignment về quyền sở hữu trí tuệ

Assignment trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual Property – IP) là quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một tài sản trí tuệ từ bên chuyển nhượng cho bên nhận nhượng. Quyền sở hữu trí tuệ có thể bao gồm quyền sở hữu bản quyền, quyền sở hữu bằng sáng chế, quyền sở hữu thương hiệu, quyền sở hữu thiết kế công nghiệp, quyền sở hữu mẫu công nghiệp và các tài sản trí tuệ khác.

4.4. Assignment về các quyền và nghĩa vụ khác

Assignment là một quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của một tài sản từ bên chuyển nhượng sang bên nhận nhượng. Ngoài quyền sở hữu trí tuệ, Assignment cũng có thể áp dụng cho các loại tài sản khác như tài sản vật chất, tài sản tài chính, và các loại tài sản khác. Trong các trường hợp khác nhau, Assignment cũng có thể đưa ra các quyền và nghĩa vụ khác cho các bên liên quan. 

Bài viết trên đã chia sẻ các kiến thức về assignment trong hợp đồng là gì, ý nghĩa và các loại assignment cơ bản. Hy vọng những kiến thức bổ ích này sẽ giúp ích được cho bạn.

author image

CEO Vũ Hà Minh

Mục tiêu của CEO Vũ Hà Minh là tạo ra một môi trường giáo dục tích cực. Anh không chỉ xem công việc tại Essay24h là nơi làm việc mà còn là nơi thể hiện đam mê và định hình mục tiêu sống của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *